Politika jakosti

Rozšiřovat

neustále zkvalitňovat služby komplexně nabízené zákazníkům v souladu s jejich potřebami vycházejícími z dlouhodobých znalostí oboustranně řešené problematiky.

Uplatňovat

dodržování veškerých procesů zavedených v organizaci zajištění přesných a bezpodmínečně platných zásad postupů zapracovaných v dokumentaci systému managementu jakosti, se zvláštním důrazem na dodržování a zachování zásad snižování nákladovosti a zvyšování jakosti. V návaznosti na tento požadavek trvale zajišťovat spokojenost zákazníků.

Vyhledávat

a pěstovat spolupráci s vybranými dodavateli, navazovat s nimi oboustranně prospěšnou, ekonomicky zajímavou a trvalou spolupráci, v souladu se strategickými cíly obchodní politiky organizace s důrazem na dodržování požadavků na jakost poskytovaných služeb.

Dbát o stálé zlepšování

a rozvoj získaný osobních dovedností a znalostí.

Zajišťovat

dodržování pracovně-právních předpisů a bezpečnost práce.

Plánovat

pro trvalé zajištění plnění cílů jakosti potřebné zdroje jak v oblasti materiální, finanční, tak lidské.

V Olomouci dne 5.5.2007

Certifikát 9001:2008

Certifikát managementu a kvality ve společnosti

Osvědčení Cemix

o zaškolení pro správnou aplikaci výrobků LB Cemix, s.r.o.

Osvědčení DEK

vydané společností Stavebniny DEK a.s. o absolvování školení

Certifikát Weber

kvalitní a spolehlivé práce

NOVAKONSTRUKT s.r.o.
č.p. 232
779 00 Bystročice

Spisová značka:
C 29951 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 277 96 591
ID schránky: sk3qkww

Jednatel:
Ivan Novák
tel.: (+420) 777 101 757
e-mail: novakonstrukt@email.cz

Stavbyvedoucí:
Miroslav Blaženec
tel.: (+420) 603 573 724